Location: BULGARIA, Sofia
Interests: Medical news
Domains: Medicine
Contact
Phone no: 00359-871 35 03
Fax no: 00359-872 11 23
Email: [email protected]
Skype ID: -
Address: ул. Едисон 50, ет. 1, ап. 3
Web site: www.medinfo-bg.com
Contact persons
Марина Аврамова
Email: [email protected]
Phone: 00359-871 35 03
About us

МЕДИНФО е единственото в страната специализирано списание за лекари с дванадесет профилирани издания с чудесна визия, от което читателите получават достоверна и специализирана информация от областите: кардиология, акушерството и гинекологията, УНГ и офталмология, ендокринология и ревматология, алергология дерматология, неврология и психиатрия, хирургия и улорогия, педиатрия, инфекциозни болести, гастроентерология и онкология, белодробни болести. С публикуване на статии от изявени специалисти в своята област, МЕДИНФО е един достоверен източник на информация, полезна в практиката и на семейните лекари.

Your account - Login

E-mail Password

Lost password?